OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

fredag den 26. februar 2016

Brexit og stop for mere E-Union

Den britiske premierminister Cameron fik for nylig forhandlet sin aftale med EU om reformer på plads, og nu venter alle på afstemningen til juni om UKs forbliven i EU eller udtræden. I tumulten om børnepenge til Østeuropæiske arbejdstagere i UK druknede et element i aftalen, som jeg finder af langt større vigtighed: UK skal ikke deltage i kommende tiltag til at skabe en ”stadig snævrere union”.

Dette er jo helt epokegørende: Ikke mere union til UK, ikke hvis der kommer et ja ved folkeafstemningen, og sandelig slet ikke ved et nej. Fra nu af kan det kun gå fremad for de briter, der ikke ønsker at deltage i en europæisk superstat, men derimod samarbejde mellem selvstændige nationer.

Nu mangler vi bare, at Danmark får den samme aftale om ikke mere union – det kan jo åbenbart lade sig gøre. Det er jo det, de fleste ønsker, og det, som vi er blevet lovet gang på gang: Samarbejde, ikke union. Og mon ikke vi kan få det, ligesom UK jo kunne. Faktisk er der jo flere af hard-core unionisterne i de gamle seks EU/EF-lande, som har talt om et EU i to hastigheder. Det ville jo være ideelt: Lad de lande, der vil, gå videre med deres union – hvis de ellers kan blive ved med at tromle hen over deres egne skeptiske vælgere – og lad os andre indgå i en toldunion og fælles indre marked med dem.


Som Nigel Lawson, finansminister i Margaret Thatchers regering, skrev for nylig: ”EU har altid været et politisk projekt med et politisk mål, som vi briter ikke deler. Det er den grundlæggende årsag til, at vi må stemme os ud.” Ja, og Danmark må også ud, eller få vores medlemskab grundlæggende ændret til et økonomisk medlemskab i passende omfang. Udenrigspolitikken fører vi i en større sammenhæng, først og fremmest med USA i NATO. Indvandringspolitik og grænsekontrol vil vi også gerne selv bestemme. O.s.v.