OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

fredag den 27. maj 2011

Hvorfor vil de alle sammen baske Danmark?

Det er påfaldende, at Danmark i disse år baskes fra mange sider på en gang:

Fra den svenske elite – et mere dækkende ord er nomenklatura, de etablerede politikere og mediefolk, altså magthaverne – for vores udlændingepolitik.
Fra EU-nomenklaturaen for vores ønske om en vis toldkontrol, selvom vi er et af de EU-lande, der mest loyalt opfylder de påtagne forpligtelser.
Fra islamistiske would-be terrorister, der vil sprænge os i luften for Muhammedtegningerne.

Der er heldigvis stadig store kulturforskelle på de tre gruppers mål og midler, men de er dog forenede i et svært forståeligt og ugengældt had til vores stakkels land.
Hvad kan det være, de tre grupper Danmarks-baskere har til fælles?

Et bud er, at de ikke kan have, at vi tænker og taler frit og kritisk om de ting, som de anser for hellige: Henholdsvis multikulturen, den europæiske fælles nation og Islams verdensherredømme. ”Vi” er så ikke nødvendigvis den danske elite, men en stor del af det danske folk.

De kalder os populister, idet de gør ordet folkelig til et skældsord. Populisme har for dem en klang af leflen for lave instinkter, kortsynethed, egoisme. Det er helt forkert: Folket er generelt solidarisk, tænker på efterkommerne, er gavmilde overfor værdigt trængende. Men folket er først og fremmest realister, hvor eliten ofte er utopister.

Det er snarere eliterne, der lider af populifobi – modvilje mod folkene og deres frie vilje.

tirsdag den 24. maj 2011

Rød eller blå medicin?

Der tegner sig efterhånden et klart billede af både blå og rød bloks bud på en økonomisk fremtidsplan.

Begge blokke vil naturligvis skabe økonomisk vækst og balance på statsbudgettet. Men metoderne er forskellige.

Rød blok vil skabe vækst ved at øge de offentlige udgifter. Blå blok vil lægge forholdene til rette, så den private sektor kan vokse, trukket naturligt frem af efterspørgslen.

Rød bloks vej er planøkonomi. Den vil nok forbedre beskæftigelsen på kort sigt, men den vil medføre øget skattetryk og/eller statsgæld og dårligere betalingsbalance.

Blå bloks vej styres af befolkningens løbende, frie beslutninger. Den vil forbedre beskæftigelsen på både kort og langt sigt, og medføre lavere skattetryk og uændret betalingsbalance.

Finansieringen er et kapitel for sig. Blå blok vil opnå balance på statsbudgettet ved kontante, veldefinerede indgreb i tilbagetrækningsalder, lav vækst i de offentlige udgifter og besparelser. Rød blok vil skaffe pengene dels ved skattestigninger, dels ved nogle luftige hensigtserklæringer om bedre uddannelse, lavere strukturledighed og bedre integration. Disse forslag er ikke meget mere seriøse end Jacob Haugaards ”mere medvind på cykelstierne”. Indtægterne herfra skal ikke måles i milliarder, men i ”Villyarder”.

Rød bloks økonomiske politik er lige så porøs som dens værdipolitik. Vælgerne har al grund til at vælge den solide politik hos de blå: V, K og især Dansk Folkeparti.

torsdag den 19. maj 2011

von Trier og Cannes-filmfestivalen

Interessant, at von Trier nu er blevet smidt ud fra Cannes-filmfestivalen.

Manden er notorisk en international-socialistisk loonie. Han har i årtier sagt lede ting om Danmark og danskerne – og specielt Dansk Folkeparti – som er langt værre end det vrøvl, han kom til at sige i Cannes i går. Det har aldrig givet ham problemer.

Nu har han så – formentlig for at tiltrække sig opmærksomhed – ladet som om, han har taget skridtet til at blive national-socialistisk loonie. Og SÅ falder der brænde ned fra hele Politisk Korrekthed – Main Stream Media - etablissementet.

Det viser noget om strukturerne i de vestlige samfund i vor tid. Det viser også, at det er den sidste krig, der præger vores opfattelse af, hvad man kan tillade sig at sige. Hvis vi havde tidligere århundreders krige med araberne og tyrkerne i lige så frisk erindring, ville det være bestemmende for, hvad man kunne sige om Islam og multi-kulturen.

De smarte kan godt lide at sige, at militæret altid forbereder sig på at udkæmpe den seneste krig. Det er snarere os alle sammen, der tror, at fjenden fra den sidste krig stadig er fjenden i den næste.

tirsdag den 10. maj 2011

Administrative udvisninger - om nødvendigt, så ja

Venstrefløjen og dele af de borgerlige er meget utilfredse med Dansk Folkepartis forslag om administrativt at udvise udenlandske grove kriminelle. Man mener, at det kun bør kunne ske ved dom, ellers er retssikkerheden i fare, påstås det.

Hvad er egentlig forskellen på en dom og en administrativ udvisning?
I begge tilfælde behandles sagerne på grundlag af gældende lov.
I begge tilfælde udredes sagerne af de samme politifolk og forberedes af de samme jurister i anklagemyndigheden.
I begge tilfælde har den indklagede al mulighed for at fremføre alt, hvad han mener taler til
hans forsvar.
I begge tilfælde har han mulighed for juridisk bistand, hhv. forsvarer og f.eks. en advokat som bisidder.
I en retssal afgøres sagen af en erfaren jurist, evt. med domsmænd. En administrativ udvisning besluttes af en erfaren jurist med samme baggrund.
I begge tilfælde skal afgørelsen begrundes, medmindre særlige sikkerhedsforhold umuliggør det.
En dom kan appelleres. En administrativ afgørelse kan indbringes for domstolene med hensyn til dens lovmæssighed.

Der er selvsagt en betydelig kvalitativ forskel på en dom og en administrativ udvisning, men ingen væsensforskel, der kunne bringe retssikkerheden i fare. Og det drejer sig altså om udenlandske kriminelle. Der er ingen særlig grund til, at de skal opholde sig i Danmark. Der er tværtimod al grund til, at de ikke skal.

P.S. af 13. september 2011:
Siden DF fremsatte ovennævnte forslag, er der opnået politisk enighed om at præcisere reglerne i Straffeloven om udvisning, således at alle groft kriminelle udlændinge for fremtiden skal dømmes til udvisning. Derfor er spørgsmålet om administrativ udvisning blevet uaktuelt, undtagen for udlændinge, der er involveret i terrorisme. Her kan fortsat ske administrativ udvisning.

tirsdag den 3. maj 2011

Osama bin Ladens død og Politiken

Man tror – næsten - ,at det er løgn, når Politiken beklager sig over, at Osama bin Laden blev skudt på stedet og altså ikke bragt for en dommer.

Vi ved ikke, hvad der sket i detaljer, men der er formentlig to muligheder:
Enten døde Osama i decideret ildkamp, og så er der ikke mere at diskutere.
Eller også blev han overmandet og derefter skudt på stedet i hovedet.

I det sidste tilfælde kan det sammenlignes med stikkerlikvideringerne i Danmark under Besættelsen. Dem har Politiken-segmentet det også svært med, ligesom de havde det svært med at stå fast under den kolde krig og har det svært med at anlægge en fornuftig kritisk synsvinkel på vore dages masse-indvandring.

Selvfølgelig er det bedst at bringe forbrydere for en domstol, men der er nu engang tilfælde, hvor omstændighederne gør det uhensigtsmæssigt.

Og lad os så blive fri for den sædvanlige floskel om, at man er uskyldig, indtil man er blevet dømt ved en rettergang. Man er selvfølgelig skyldig fra det øjeblik, hvor man påbegynder en forbrydelse. Rettergang er en formel procedure, hvor samfundet officielt fastslår skyldsspørgsmålet. Den er især relevant, hvor der er tvivl om skylden, ligesom den er nødvendig for at få oplyst alle omstændigheder, også eventuelle formildende, samt for at udmåle straffen.

Alt dette er irrelevant i sager som denne. Der er ingen tvivl om skylden, og ingen formildende omstændigheder ville kunne opveje den. Dødsstraf synes nødvendig for at forhindre fremtidige forbrydelser. 

Der er heller ingen, ikke engang på Politiken, der betvivler Hitler, Stalin eller Maos ansvar for uhyrlige forbrydelser mod menneskeheden, selvom ingen af dem nåede at blive stillet for en domstol.