OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

tirsdag den 24. maj 2011

Rød eller blå medicin?

Der tegner sig efterhånden et klart billede af både blå og rød bloks bud på en økonomisk fremtidsplan.

Begge blokke vil naturligvis skabe økonomisk vækst og balance på statsbudgettet. Men metoderne er forskellige.

Rød blok vil skabe vækst ved at øge de offentlige udgifter. Blå blok vil lægge forholdene til rette, så den private sektor kan vokse, trukket naturligt frem af efterspørgslen.

Rød bloks vej er planøkonomi. Den vil nok forbedre beskæftigelsen på kort sigt, men den vil medføre øget skattetryk og/eller statsgæld og dårligere betalingsbalance.

Blå bloks vej styres af befolkningens løbende, frie beslutninger. Den vil forbedre beskæftigelsen på både kort og langt sigt, og medføre lavere skattetryk og uændret betalingsbalance.

Finansieringen er et kapitel for sig. Blå blok vil opnå balance på statsbudgettet ved kontante, veldefinerede indgreb i tilbagetrækningsalder, lav vækst i de offentlige udgifter og besparelser. Rød blok vil skaffe pengene dels ved skattestigninger, dels ved nogle luftige hensigtserklæringer om bedre uddannelse, lavere strukturledighed og bedre integration. Disse forslag er ikke meget mere seriøse end Jacob Haugaards ”mere medvind på cykelstierne”. Indtægterne herfra skal ikke måles i milliarder, men i ”Villyarder”.

Rød bloks økonomiske politik er lige så porøs som dens værdipolitik. Vælgerne har al grund til at vælge den solide politik hos de blå: V, K og især Dansk Folkeparti.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar