OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

torsdag den 26. januar 2017

Flygtninge, migranter og studenter i containerboliger


Der har i flere år været talt om, at man kunne ombygge almindelige 20 fods skibscontainere til simple boliger, og i Holland er man gået i gang. Her på det seneste er der også i Danmark fremlagt et projekt for at indrette containere til studieboliger, fordi der mangler rigtige ungdomsboliger. Og der har været positive reaktioner fra studerende, der mangler et sted at bo.

Dette får mig til at tænke på den nylige debat om Gentofte kommune – og andre tæt bebyggede kommuner -, der mangler ledige boliger til de flygtninge og migranter, som de er blevet pålagt at huse. Hvis danske studerende kan bo i containere en kort årrække, så kan flygtningene vel også! Det minder jo lidt om projektet for et års tid siden, hvor indvandringslobbyen ville have private borgere til at lade opstille midlertidige flygtningehuse i deres haver. Det kom der ikke noget ud af. Men disse containere skal opstilles på tomme industrigrunde. Og flygtningene skal jo kun være her i landet en kort årrække, indtil der er kommet så meget ro i deres egne lande, at de kan vende hjem og deltage i opbygningen af deres egne samfund…

Projektet kan også bredes ud til at omfatte indvandrerfamilier, der ter sig så vanartet, at de bliver sat ud af deres fine, almennyttige lejligheder. I dag bliver de blot flyttet til et andet boligområde – de burde flyttes til en container-park. Det minder i øvrigt om de amerikanske trailer-parker. Der bor der faktisk millioner af amerikanere, permanent.

Endelig kunne man måske placere hjemløse i sådanne containerboliger. De forskellige grupper skulle dog placeres forskellige steder – ellers ved vi, at der kommer problemer.


torsdag den 19. januar 2017

Sveriges grænsekontrol ved Øresund - et forslag

                                                                                                                                                           
Jeg hjælper jo gerne, hvor jeg kan, så da jeg havde været på en familie-juletur til Malmø og oplevet den besværlige, af den svenske regering krævede ID-kontrol, skrev jeg følgende til Transportministeriet:


 18. december 2016
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Vedr.: ID-kontrol på togene fra København til Malmø
Jeg har lige været på bytur til Malmø og oplevet, hvordan den af Sverige krævede kontrol forlænger rejsen derover med en halv times tid. Man må kunne foretage denne kontrol mere effektivt. Et forslag:
Det drejer sig så vidt jeg forstår kun om at kontrollere, at rejsende til Sverige kan - eller vil - fremvise gyldige identitetspapirer. Ellers bliver de afvist allerede i Kastrup Lufthavns stationskontrol, hvor denne kontrol udføres af danske vagter. Når toget senere kommer til Hyllie, som er første station i Sverige, kommer det svenske politi ombord og kontrollerer de samme identitetspapirer. Imens venter toget på stationen.
Det svenske politi kunne i stedet kontrollere ID’en i Kastrup, men de må ikke operere på dansk grund. Men kunne de ikke tage til Kastrup uden at optræde som myndighed, gå ombord på toget og så begynde at udføre kontrollen, mens toget kører over Broen, straks efter at det har passeret territorialgrænsen midt i Sundet? Hvis der så fandtes passagerer uden ID, kunne de blive sat af i Hyllie og sat på første tog tilbage til Danmark, uanset om de sagde, at de ville søge asyl i Sverige. Herved ville man spare en del eller hele den nuværende forsinkelse ved kontrollerne. Den danske kontrol i Kastrup med det besværlige togskift kunne helt bortfalde. Man ville altså afskaffe togselskabernes ”transportøransvar” som ID-kontrollører, som ikke kendes fra andre jernbanestrækninger.
Det ville kræve en aftale herom mellem Sverige og Danmark, og det ville muligvis være i strid med diverse Flygtningekonventioner, men det ville være i overensstemmelse med Dublin-aftalen om, at asylansøgnig skal behandles i det første EU-land, og:
Asylsøgere uden ID ville ikke blive stillet anderledes end i dag – i dag kommer de jo slet ikke med toget til Sverige.
Asylansøgere med ID, der vil søge asyl i Sverige, vil kunne passere kontrollen og søge asyl, fuldstændig som i dag.
De eneste, der ville blive generet af denne ordning, er øvrige rejsende, der ikke medbringer ID. De vil blive sendt retur fra Hyllie og altså få en forgæves tur over Broen.
Alle andre, og især pendlerne, vinder ved at spare en del af eller hele den nuværende forsinkelse, afhængig af, om det svenske politi kan nå at kontrollere alle på turen over svensk territorium til Hyllie. Ellers kan der fortsat blive nogle minutters ekstra ventetid på denne station. Men alt i alt må det blive en enorm besparelse i tid i forhold til i dag.
Med venlig hilsen

Gunnar Biering

Jeg har nu modtaget et venligt svar. Ministeriet minder om problemet med svenske politifolk på dansk jord, og henviser derefter til, at DSB fra 30. januar 2017 vil indføre en ny, enklere kontrol. Den vil dog indebære, at alle stadig skal stige ud med bagage osv på perronen - man vil blot spare turen op gennem Terminal 3. Jeg er bange for, at det ikke kommer til at foregå meget hurtigere end i dag,

Men mit forslag ville indebære nogle politiske forhandlinger. Dem vil man nok gerne være foruden.


søndag den 15. januar 2017

2017 – hvad kan vi vente os? Trump, Brexit, folkevandringen

Hvilke udviklingstendenser kan man se her omkring årsskiftet? De gamle medier er stadig rystede efter den britiske Brexit-beslutning i juni 2016 og Donald Trumps valgsejr i november, og nu ryster de endnu mere i bukserne ved tanken om, hvad der kan ske ved valgene i Frankrig, Holland og Tyskland og måske Italien i 2017. Den generelle opfattelse blandt iagttagerne er, at den brede befolkning i Vesten er træt af ”globalisering” – dvs frihandelsaftaler med lavtlønslande, der udkonkurrerer Vestens ufaglærte fabriksarbejdere, og ofte også de faglærte – og træt af folkevandringen fra Den tredje Verden til Vesten, der lempes igennem af asylinstituttet, venligboere og generelt venstrefløjen og de kulturradikale selvhadere.

 For en gangs skyld har de etablerede medier og analytikere sikkert ret. En anden sag er, at Vestens befolkninger er splittede som sjældent før. På den venstreorienterede, kulturradikale, ultraliberale fløj er der vel ca. 20% hårdkogte globalister m.v., som enten mener, at globalisering og masseindvandring er så gavnligt i sig selv, at det er alle ulemperne værd. Eller også nægter de simpelt hen at se ulemperne i øjnene. Jeg har en gammel gymnasiekammerat, som nu er SF’er. Han påstår, at han jævnligt kommer i Rosengård i Malmø, og at der absolut ingen særlige problemer er der! Denne gruppe har ikke ændret holdning og vil gå syngende til slagtebænken.

I den anden ende er de deciderede indvandringsmodstandere, hvoraf nogle har advaret om problemerne lige fra starten. De har næppe ændret holdning nu!

Ændringen er på vej i den store brede mellemgruppe. Den har hidtil sagtmodigt accepteret indvandringen – ”herregud, der kommer jo ikke så mange, og det er jo synd for dem” – og globaliseringen – ”det er jo udviklingen” – men bevæger sig nu langsomt, om end alt for langsomt, hen mod en kritisk indstilling. Fordi beviserne – ulemperne – efterhånden dynger sig op for øjnene af dem. Og politikerne – som ofte er medløbere og kræmmersjæle, i stedet for at være statsmænd – må nu bevæge sig med, ligesom journalisterne – ja, i Danmark selv dronningen!

Men det går langsomt! Således også i Danmark, hvor Løkke-regeringen synes at være tilfreds med at holde øje med Merkels kurs i Tyskland og at lægge sig i læ af den.

Trump
I USA blev Donald Trump valgt til præsident især på grund af, at han vil kanalisere de menige amerikaneres modstand mod globalisering og ukontrolleret masseindvandring. Man kan nok være bekymret for, hvad han kan finde på, når man har fulgt hans valgkamp, der var præget af hysteriske mediestunts og decideret katastrofale udmeldinger, især om NATO-solidariteten. Jeg håber dog på, at det blot er facade: Trump har årelang erfaring fra reality-shows og ved, hvordan man bruger fjernsynsmediet, og denne viden har han brugt til at blive valgt. Når hverdagen melder sig, bliver han nødt til at skifte arbejdsmetode. Og han har foreløbig valgt et godt hold til sin regering: Ældre handlekraftige mænd med enorm erhvervserfaring og fornuftige konservative holdninger. Hvis Putin virkelig har satset på Trump, tror jeg, at han får en ubehagelig overraskelse.

EU
EU går uden tvivl hårde tider i møde. Brexit vil gå sin gang, og selv om det bliver et bureaukratisk helvede at forhandle den på plads, vil det vise sig, at UK sagtens kan trives i en frihandelsaftale med EU.  Samtidig vokser utilfredsheden i de resterende 27 EU-landes befolkninger. Men eliten, herunder journalisterne, kan stadig ikke forstå, ar der er mange andre former for europæisk samarbejde end unionen. Så de vil vride hænder, mens Schengen-aftalen om afskaffelse af grænsekontrol og Euroen bliver stadig mere udsat for angreb. Måske braser de kunstige og af mange uønskede konstruktioner sammen i 2017 – når det sker, vil det gå stærkt, og bagefter vil ingen savne dem.

Folkevandringen a.k.a. flygtningekrisen
Stadig flere tålmodige borgere i Vesten bliver opmærksomme på problemerne og omkostningerne ved masseindvandringen. Eksempel: For 48 timer siden blev en 22-årig mand kørt ihjel 1000 meter fra, hvor jeg sidder nu, af tre indvandrere i en leaset Mercedes. De kørte over for rødt lys med høj fart. Hvis vi – og især politikerne – ikke havde tilladt de sidste 30 års masseindvandring fra den tredje verden, ville den 22-årige være i live i dag.

Fordi disse sager hober sig op som en grim statistik, bliver politikerne langsomt presset til at bremse indvandringen. Vi vil se nye tiltag i 2017.


Så alt i alt svinger pendulet i den rigtige retning. Foreløbig langsomt. Men man har før hørt om ketchup-effekt, hvor det pludselig går stærkt. Jerntæppets fald, f.eks.