OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

tirsdag den 10. maj 2011

Administrative udvisninger - om nødvendigt, så ja

Venstrefløjen og dele af de borgerlige er meget utilfredse med Dansk Folkepartis forslag om administrativt at udvise udenlandske grove kriminelle. Man mener, at det kun bør kunne ske ved dom, ellers er retssikkerheden i fare, påstås det.

Hvad er egentlig forskellen på en dom og en administrativ udvisning?
I begge tilfælde behandles sagerne på grundlag af gældende lov.
I begge tilfælde udredes sagerne af de samme politifolk og forberedes af de samme jurister i anklagemyndigheden.
I begge tilfælde har den indklagede al mulighed for at fremføre alt, hvad han mener taler til
hans forsvar.
I begge tilfælde har han mulighed for juridisk bistand, hhv. forsvarer og f.eks. en advokat som bisidder.
I en retssal afgøres sagen af en erfaren jurist, evt. med domsmænd. En administrativ udvisning besluttes af en erfaren jurist med samme baggrund.
I begge tilfælde skal afgørelsen begrundes, medmindre særlige sikkerhedsforhold umuliggør det.
En dom kan appelleres. En administrativ afgørelse kan indbringes for domstolene med hensyn til dens lovmæssighed.

Der er selvsagt en betydelig kvalitativ forskel på en dom og en administrativ udvisning, men ingen væsensforskel, der kunne bringe retssikkerheden i fare. Og det drejer sig altså om udenlandske kriminelle. Der er ingen særlig grund til, at de skal opholde sig i Danmark. Der er tværtimod al grund til, at de ikke skal.

P.S. af 13. september 2011:
Siden DF fremsatte ovennævnte forslag, er der opnået politisk enighed om at præcisere reglerne i Straffeloven om udvisning, således at alle groft kriminelle udlændinge for fremtiden skal dømmes til udvisning. Derfor er spørgsmålet om administrativ udvisning blevet uaktuelt, undtagen for udlændinge, der er involveret i terrorisme. Her kan fortsat ske administrativ udvisning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar