OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

mandag den 14. november 2011

S-SF-R-regeringen: Undfanget i overbudspolitik – født i løftebrud

Nu kan man efterhånden begynde at vurdere den nye S-SF-R-regering.
Den har fra starten været et misfoster. Der er fortsat borgerligt flertal i Folketinget, og alligevel har vi fået en socialistisk ledet regering. Hvorfor? Fordi de radikale vurderer, at de på den måde kan få sat mest af deres egen politik igennem. Og det er sandelig også ved at ske.
Så vi ser nu det absurde, at en S-SF-Radikal regering viderefører stort set VK-regeringens økonomiske politik, som S og SF ellers kritiserede så skarpt i valgkampen. Men de fleste af de sociale, skolemæssige m.v. tiltag, som S og SF lovede, er nu blevet aflyst efter krav fra de radikale. S og SF lovede det uden forbehold – nu siger de, de ikke kan komme igennem med de kostbare løfter. Antallet af løftebrud er senest opgjort til over 30!
SFs stifter, den gamle kommunistleder Aksel Larsen, kunne mange morsomme gamle udtryk. Når de borgerlige og/eller Socialdemokraterne var blevet enige om et politisk udspil, kunne han sige, at det var ”undfanget i synd og født i dølgsmål”. Om S-SF-R-regeringen kan man sandelig sige, at den er undfanget i overbudspolitik og født i løftebrud.
Enkelte valgløfter vil regeringen dog holde. Den vil øge visse betalinger til kontanthjælpsmodtagere, og den vil gå videre med en betalingsring for biler rundt om København, en fantasiløs efterabning af forholdene i Oslo, Stockholm og London. Vi skal altså have genindført middelalderens Akcise-afgift ved byportene – en af opkrævningsboderne står stadig i den østlige indkørsel til Christianshavn.
Hensigten om at begrænse privatbilismen og fremme kollektiv og cyklende trafik kan være sympatisk nok.  Men det bør ikke gøres ved at lægge yderligere afgifter på den i forvejen verdensrekordhøjt beskattede biltrafik. I stedet bør bilisterne lokkes over i anden transport ved at forbedre denne, som det allerede sker i stor stil med den nye Metro-ringlinie.
Og så vil regeringen kickstarte økonomien ved at fremrykke offentlige investeringer med 10 milliarder kroner i 2012 og mere i 2013. Men den afgående regering budgetterede allerede med et underskud på statsbudgettet på grund af den internationale krise på 86 mia. kr. i 2012. Der er stort set ingen forskel nationaløkonomisk på disse 86 mia. og S-SF-Rs nye 10 mia. med hensyn til at sætte gang i den kriseramte økonomi. Alligevel kalder regeringen de første 86 mia. for et forfærdeligt hul i Statskassen, som VK efterlod – mens de sidste nye 10 mia. er en kickstart, som antages at være genial!
De radikales pris for at tillade de små udgiftsforøgende røde indslag i den økonomiske politik har så været lempelser i indvandringslovgivningen. Det er da på nogle punkter til at se forskel på denne regering og den forrige.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar