OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

mandag den 28. maj 2012

Utidig omhu


Kun få kan forstå, hvorfor regeringen kører stædigt på med sine planer om at øge ”arbejdsudbuddet” (man mener ”arbejdskraftudbuddet”), når vi har 160.000 arbejdsløse plus et ukendt antal titusinder på diverse andre ordninger udenfor arbejdsmarkedet. Man taler om at afskaffe helligdage, sløjfe betalt frokost o.s.v., selvom der er rigelig med ledig arbejdskraft og vil være det i adskillige år fremover.

Hvorfor denne emsighed, der kun kan kaldes ”utidig omhu”? Hvorfor ikke vente med at dreje, til vejen også drejer? Man kunne jo i stedet lægge masser af planer for øget arbejdskraftudbud klar, men vente med at bruge dem, indtil de eventuelt blev relevante?

Den eneste forklaring, jeg kan finde, er, at man i regeringens inderkreds arbejder med en ejendommelig økonomisk teori, hvorefter et øget udbud af arbejdskraft vil give øget nationalprodukt og øgede offentlige indtægter – den samme forestilling, der lå bag den nu forladte 12 minutter om dagen-plan. Denne teori er grebet ud af den tomme luft. Hvis den var sand, ville der jo ikke være nogen arbejdsløshed!

Sagen minder om betalingsring-fiaskoen: Regeringen ville bekæmpe en påstået privatbil-trængsel i København, som kun opleves, fordi kommunen i årevis har besværliggjort forholdene for bilerne, og fordi der i disse år er en usædvanlig anlægsaktivitet, der generer trafikken. De faktiske tal viser, at trafikken i bymidten er faldet, og de prognoser, regeringen støttede sig til, viser sig nu at være fejlbehæftede!

Det egentlige problem er åbenbart, at der flere steder i regeringens inderkreds er hårde klumper af forstenet socialisme, som også skal tilgodeses, så meget mere, som regeringen på de fleste områder nu fører den samme borgerlige politik som den forrige regering.

P.S.: Jeg har været afskåret fra min blog i nogle uger, fordi jeg pludselig, efter nogle meddelelser, jeg ikke kunne gennemskue, ikke mere kunne komme ind i min blog. Jeg er ikke den store IT-nørd, så det tog nogle uger, før jeg konkluderede, at når bloggen blev drevet af Google, ville det måske hjælpe, hvis jeg brugte Googles browser, Chrome. Så jeg fik den installeret, og nu kører det igen. Jeg oplevede noget tilsvarende for et par år siden med min daværende Hotmail, der blev spærret af Microsoft. Min reserve-mailadresse vedrørte min tidligere arbejdsplads, som jeg havde glemt at flytte henvisningen væk fra, så alt var fastlåst. Derefter gik jeg over til Gmail.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar