OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

fredag den 17. juni 2011

Vedtagne sandheder holder ikke altid

Der cirkulerer i den økonomisk-politiske verden en række vedtagne antagelser, der er blevet gentaget så ofte, at vi har glemt at tænke over, om de virkelig holder vand.

En af dem er, at fordi summen af vælgere i Danmark, der er enten offentligt ansat eller på overførselsindkomst, er højere end 50%, er det blevet politisk umuligt at sænke de offentlige udgifter og dermed skattetrykket.

Dette beror på en antagelse om, at alle undergrupperne vil stå sammen politisk mod ethvert sparetiltag. Men dette er jo forkert, fordi de offentligt ansatte og overførselsmodtagerne er splittet op på kryds og tværs, politisk og interessemæssigt. Mange offentligt ansatte ser gerne en trimning af overførselsindkomsterne, og overførselsmodtagerne kan ofte kun være interesseret i besparelser på de offentligt ansatte.

På den anden side er der så en del privat ansatte, der er venstreorienterede og gerne ser en forøgelse af de offentlige udgifter. De er aldrig blevet regnet med i 50%-opgørelserne!

I det hele taget er det stadig de fleste, der stemmer efter andet end deres pengepung. - Så det er absolut stadig politisk muligt at trimme den danske offentlige sektor, der formentlig er verdens største. Men det er naturligvis ikke problemfrit. Parkinson’s Lov, og en stribe andre sociologiske naturlove, gør det svært.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar