OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

fredag den 25. januar 2013

EU kan ikke tage æren for freden i efterkrigstiden


EU-tilhængerne fortsætter ufortrødent med at fortælle os, at EF/EU har været afgørende for at opretholde freden i Europa i efterkrigstiden.

De krige, man mener, at vi teoretisk kunne have oplevet indenfor Europa, er næppe f.eks. Italien mod Luxembourg. Det, man sigter til, er uden tvivl en tysk revanchekrig. Men mod hvem? Efter 1945 fik (Vest)Tyskland en behagelig fred, bl.a. med Marshallhjælp til genopbygning, mens Østtyskland blev udplyndret af Sovjetunionen. De første årtier var Vesttysklands ledende lag godt nok veteraner fra Nazityskland, der udgav officielle landkort, hvor de tabte østtyske provinser øst for DDR blev betegnet som ”for tiden under polsk administration”, men det kunne næppe true freden mellem de vesteuropæiske lande.

De år var jo domineret af den kolde krig, og den eneste krig, man for alvor frygtede, var et sovjetisk overfald på Vesteuropa. Især frygtede man det i Vesttyskland, fordi de lå i frontlinien og ville blive slagmarken.

Dertil kommer, at hele Tyskland fra 1945 og frem til Murens fald faktisk var besat af 2. Verdenskrigs fire sejrende magter, og besat med stærke, atombevæbnede styrker. Det ville gøre det noget svært for Vesttyskland at starte en krig.

Desuden var næsten hele Vesteuropa medlemmer af NATO, så alle landene var sikret af USA's overvældende magt, herunder dets atomvåben.

Endelige rådede Vesttyskland ikke over atomvåben, i modsætning til Storbritannien og Frankrig. Det gør tanken om tysk militær aggression helt umulig.

Altså en hel stribe grunde til, at EF, senere EU, absolut ikke kan takkes for, at der har været fred mellem de europæiske lande efter 1945. Den væsentligste årsag er dog, at der ikke i nogen af de vesteuropæiske lande har været nogen som helst ønsker om at starte nogen som helst krig mod andre europæiske lande. EF/EU eller ej.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar