OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

mandag den 11. marts 2013

Straksafskrivning straks, tak!


I disse dage går forhandlingerne om Vækstpakken i gang. Det drejer sig om SSFR-regeringens forslag om nedsættelse af selskabsskatten, finansieret af beskæring af kontanthjælpen og SU, og VKs ønske om nedsættelse af de grænsehandelsrelevante afgifter på øl og sodavand, bl.a.

Regeringens selvmorderiske mod ved at føre erhvervsvenlig politik er beundringsværdigt. Det er dog beklageligt, at de som beskæftigelsesfremmende ingrediens har valgt at nedsætte selskabsskatten fra 25 til 22%. Vurderingen er nemlig, at det kun vil give en begrænset vækst i beskæftigelsen pr. tabt skattemilliard.

En anden mulighed, som bl.a. er anbefalet af revisorernes forening, er at indføre straksafskrivning for erhvervsinvesteringer. Det indebærer, at skattemæssige afskrivninger på investeringer kan foretages i 
indeværende regnskabsår, i stedet for at blive strakt ud over de kommende år i takt med aktivets værdiforringelse. Derved vil den investerende virksomhed få en skattebesparelse straks, men til gengæld ikke få nogen skattenedsættelse i de efterfølgende år.

Det vil derfor sige, at der kun er tale om en likviditetslettelse for virksomhederne. På blot nogle få års sigt vil statens skattetab ophøre. Derfor vil det egentlig være en billigere løsning for staten. Efter nogle år kan den bruge udgiften en gang til, så at sige, enten til skattelettelser eller nye udgifter.

Og efter det oplyste vil ordningen anspore mange virksomheder til flere investeringer i nyt materiel m.v., og derved skabe flere arbejdspladser. Flere end en nedsættelse af selskabsskatten med samme beløb – som så endda er tabt hvert år ud i fremtiden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar