OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

lørdag den 18. maj 2013

Skyd efter benene, 18. maj 1993


I dag er det 20 år siden optøjerne fandt sted på Nørrebro efter EU-afstemningen, der gav os tilslutning med forbeholdene. Medierne har markeret dagen, men med en meget forsigtig attitude.

Jeg vil gerne lige slå nogle ting fast.

For ca. 15 år siden var jeg til en familiefest. På det tidspunkt kørte der diverse undersøgelser af optøjerne, vi talte om det, og en i øvrigt sympatisk kusine sagde: ”Jeg er flov over at bo i et land, hvor politiet skyder på demonstranter”.

Normalt mener jeg ikke, at man skal diskutere politiske emner ved selskabelige lejligheder. Folk har forskellige holdninger, nogle vil have stor stat og tryghed, andre lille stat og frihed, nogle vil have fædreland og andre internationalisme, osv. Det nytter ikke noget at rive andre sine egne holdninger i næsen, man bliver kun uvenner til ingen nytte.

Men dette var for meget. Jeg fortalte hende, så roligt som jeg kunne, at det aldeles ikke var tale om demonstranter, men om grove voldsforbrydere, der var i gang med, på værste muslimske vis, at stene politiet ihjel. Betjentene var i reel livsfare ved de utallige stenkast, og mange af dem blev skadet fysisk og psykisk. Der fulgte tragedier, bl.a. selvmord, i kølvandet, og mange betjente har men endnu 20 år efter. Det var simpelt nødværge, når politiet skød mod stenkasterne. Der er intet at bebrejde de menige betjente i skudlinien. Hvis politiet ikke trods alt havde hjelme, var der omkommet betjente. Derimod var alle skudramte stenkastere ude af hospitalet en uges tid efter. (Politiet har siden fået kraftigere pistoler).

Kusinen pakkede sammen, men medierne forstår vist stadig ikke sagens rette sammenhæng. F.eks. mener de åbenbart, at det var vældig slemt, når en betjent under skydningen råber: ”Skyd efter benene!” Men dette blev råbt, efter at det havde vist sig, at varselsskud op i luften ikke standsede stenregnen. Kommandoen betyder faktisk: ”Skyd, men ikke efter hoved eller krop, men efter benene”. Helt fornuftigt og efter bogen.

Alle involverede betjente er for længst blevet frikendt for de absurde anklager, der blev rejst mod dem efterfølgende. Men stenkasterne har aldrig fået straf nok.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar