OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

torsdag den 12. januar 2012

Betalingsringen - en ny, dårlig afgift

Betalingsringen sluger stadig meget opmærksomhed, selvom der er langt vigtigere sager, vi burde koncentrere os om: Genopretning af undervisningssystemet, trimning af de offentlige udgifter (Carina-syndromet, overdreven rapportering og dokumentation, ekstreme krav). Men vi bruger kræfter på en ny afgift: Senest har en gruppe trafikpolitikere været i Stockholm, Oslo og London for at studere disse byers erfaringer med deres betalingsringe.
Men sammenligninger med disse tre byer er ikke anvendelige. I alle de tre lande er den samlede bilbeskatning – især ved anskaffelsen – så meget lavere end i Danmark, at den månedlige udgift ved at køre bil vel er ca. det halve af i Danmark. Når man alligevel vælger at køre i bil herhjemme, betaler man dyrt for det – det er simpelt hen ikke rimeligt at beskatte bilkørsel yderligere.
Og hvordan ligger det egentlig med det påståede trængselsproblem? Vist er der kødannelse i myldretiden, men det ligger i en storbys natur – og i alternativet, den kollektive transport, er ventetiden i samme størrelsesorden. Desuden er trængslen i Københavns centrum i disse år kraftigt forøget af tre årsager:
1. Metrobyggeriet
2. Renoveringen af Nørreport Station med lukning af Nørre Voldgade for biler.
3. Chikane af privatbilismen fra det rød-radikale flertal på Københavns Rådhus med inddragning af en af de tre kørebaner på Langebro mod byen, lukning af Nørrebrogade og nedlæggelse af hundredvis af parkeringspladser i gaderne.
De to første problemer vil forsvinde af sig selv i de nærmeste år, det tredje er vælgerne i København herrer over.
Den alternative løsning på trængselsproblemerne – som er små sammenlignet med mange andre storbyer – som statsministeren har efterlyst, er: Dels at normalisere privatbilismens vilkår rent fysisk, i stedet for at genere den fysisk og økonomisk, dels at styrke den kollektive trafik, som det sker med den nye Metrolinie og den planlagte letbane. Nye tiltag bør komme til i de nærmeste år. Cyklismen bør også opmuntres.
Privatbilismen bør ikke bekæmpes, den bør udsættes for øget konkurrence.

Derimod er det sikkert en god ide at OMLÆGGE nogle af bilafgifterne til egentlig roadpricing, når dette system bliver en mulighed. Benzinafgiften er jo allerede en slags roadpricing. Men den bør ikke blot ramme et tilfældigt udsnit af hovedstadsområdets beboere. Den bør pålægges alle, der bruger vejene, og især ramme alle, der bidrager til trængsel, uanset hvor i landet, de kører. Og eksisterende afgifter - især registreringsafgiften - skal nedsættes tilsvarende.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar