OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

tirsdag den 2. oktober 2012

EU i 40 år – fra fællesskab mellem nationer til overstatslig, centralstyret union


I dag er det 40 år siden, at flertallet af de danske vælgere – heriblandt jeg – stemte os ind i de daværende Europæiske Fællesskaber, EF. I den anledning undrer nogle borgerlige kommentatorer sig over, at tilslutningen til projektet har ændret sig: Hvor der i 1972 var et flertal af borgerlige for EF og flertal af venstreorienterede imod, er der nu en tendens i den modsatte retning. Om ikke flertal for at forlade EU, så en voksende skepsis hos borgerlige, og en voksende EU-begejstring hos venstrefløjen incl. De radikale.

Det prøver man at finde mange gode forklaringer på, f.eks. at den kolde krig rasede i 1972, og EF sås som et vestligt samarbejdsprojekt, som de venstreorienterede – skamfuldt for dem – af den grund var imod. Og man nævner, at 2. Verdenskrig var i forholdsvis frisk erindring dengang, o.s.v.

Mærkeligt nok er det kun kritikerne af det nuværende EU, der nævner den efter min mening væsentligste grund: EF har ændret sig radikalt. Det, vi stemte ja til dengang, var et hensigtsmæssigt samarbejde mellem Vesteuropas selvbestemmende lande. Vi kunne godt nok læse i Romtraktatens præambel, at EF skulle udgøre en ”sammenslutning mellem de europæiske lande, der uden ophør gøres stadig snævrere”, d.v.s. skulle ende i en egentlig unionsdannelse, men vi fik forsikret, at det kun var tom retorik, det her drejede sig nemlig om ”Fædrelandenes Europa”, og ”unionen var stendød”. Derfor stemte vi ja, trods – må jeg i dag beskæmmet indrømme – advarsler fra flere besindige mennesker, som vi valgte at overhøre.

Over de mellemliggende år har vi så set, at unionstilhængerne mente det alvorligt, og det er åbenbart dem, der bestemmer farten i alle landene. EF har udviklet sig til EU, der vil blande sig i stadig mere og mere, som gradvist afskaffer landenes vetoret, og som har påtvunget befolkningerne sine skadelige projekter som Schengen-aftalen med fri passage for absolut alle over grænserne, og Euroen, der er i færd med at ødelægge Sydeuropas økonomiske liv og velfærd. Magthaverne synes ikke at se nogen problemer, mens befolkningerne stemmer imod, når de en sjælden gang bliver spurgt.

Hvorfor standser vælgerne da ikke denne skæve udvikling? Tja – hvorfor standser vælgerne ikke masseindvandringen fra Asien og Afrika, som de også er imod? Det er vel et spørgsmål om træghed, om blind tillid (kan så mange kloge magthavere virkelig tage fejl?), om angst for at blamere sig, ligesom de tilskuere, der i Kejserens nye klæder roste hans nye ikke-eksisterende dragt.

Befolkningerne skal nu nok vågne op en dag, men der skal ske mange overflødige skader inden da.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar