OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

fredag den 10. januar 2014

Nytårstale 2014: Tryghed – og også retfærdighed og frihed

Statsminister Helle Thorning Schmidt benyttede sin Nytårstale 1. januar 2014 til at tale varmt om den tryghed, hun og hendes regering vil udbrede over vælgerne. Det drejede sig om støttestrømper og andre håndgribelige sager. Jeg synes nok, at hendes sigte er lidt lavt. Min Nytårstale 2014 ville lyde noget i denne retning:

Regeringens egentlige mål er fortsat at tilvejebringe forhold, så det danske folk kan leve sit liv ud på den bedste, mest menneskeværdige vis. Dette indebærer, at vi skal arbejde mod en række delmål.

Tryghed er vigtigt. Det offentlige skal tage økonomisk hånd om de gamle, syge og ufrivilligt arbejdsløse. Men velfærdsstaten skal være en forsikringsordning – ikke en stor sparekasse, hvor alle føler, at fordi de har betalt ind, skal de partout også have noget ud, uanset de ikke er tvunget af nød. Kun deciderede pensionsordninger som Folkepension og ATP er sparekasser, eller mere præcist livrenteordninger.

Men økonomisk tryghed er jo meget mere end passiv tryghed gennem offentlig understøttelse i de nævnte tilfælde. Økonomisk tryghed skal også anskues som aktiv tryghed for hele befolkningen, altså tryghed – så vidt det er muligt – i ansættelsen eller i sin virksomhed. Og den tryghed opnås bedst ved et godt uddannelsessystem. Derfor er det katastrofalt, at niveauet i de boglige uddannelser er dalet jævnt siden 1968, helt op til universitetsniveau. Det er katastrofalt, at mesterlæren er erstattet af et dårligt fungerende institutionsbaseret system, og katastrofalt, at så mange mellemuddannelser er gjort pseudo-akademiske og samtidig har sænket det håndværksmæssige niveau. Alt det bør regeringen rette op på.

Endelig er tryghed naturligvis den helt håndgribelige fysiske tryghed. Her er det statens opgave ikke blot at bekæmpe egentlig kriminalitet, det er også statens opgave at bekæmpe lavkriminaliteten, der oftest holder sig under politiets radar. Helt aktuelt utrygheden i de sociale boligområder, hvor danske beboere i årevis er blevet chikaneret eller overfaldet af bander af bøller, oftest af mellemøstlig oprindelse. Her skal tages andre metoder i anvendelse end de hidtidige: Slut med klubhuse og udlandsrejser til bøllerne, den skal stå på nul tolerance, udvisning fra kommunen, senere landet, omfattende zoneforbud o.s.v.

I det hele taget skal samfundet styres gennem retfærdighed: Alle skal have, hvad de har gjort sig fortjent til. Det skal være slut med holdningsløs godhed – den fører til samfundets deroute.

Vor tryghed udadtil baserer vi fortsat på vort medlemskab af NATO og dermed alliancen med USA. Vi støtter gerne fælleseuropæiske forsvarsbestræbelser, men de må ikke svække båndene til USA – for de kan ikke erstatte dem.

Og vi skal være opmærksomme på, at vi skal værne om vor frihed og selvbestemmelse. Den er i de senere år blevet kraftigt beskåret af vor tilslutning til EU, den europæiske union, som vi blev lovet var stendød, og som vi aldrig har givet folkets tilslutning til. Regeringen vil arbejde for en ordning, så vort medlemskab af EU ændres til et B-medlemskab, hvor vi er med i toldunionen og de dermed sammenhængende ordninger. Men vi skal ud af Schengen-ordningen, og vi skal tage forbehold overfor alle EU's andre påfund, der kun har til formål at skabe en union kunstigt fra oven.

Vi skal også tage forbehold overfor alle de konventioner i Europaråds- og FN-regi, som i de seneste årtier har begrænset vores selvbestemmelse. Vi kan sagtens finde ud af at styre en anstændig kurs uden diktat udefra. Inspiration vil vi altid søge, hvor den måtte findes.

Godt Nytår 2014!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar