OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

torsdag den 27. januar 2011

Flere arbejdspladser gennem bedre konkurrenceevne

S, SF og fagbevægelsen vil gerne give regeringen/VKO skylden for, at Danmark har mistet 100.000 arbejdspladser i de seneste kriseår. I betragtning af, at arbejdsløsheden i dag stadig er det halve af, hvad den er i Sverige og Tyskland, er det en absurd påstand. Krisen er kommet udefra.
Men hvad skal vi gøre nu for at skabe flere arbejdspladser? S og SF laver planer om at sætte arbejdstiden op og øge de offentlige udgifter. Det vil kun øge statens underskud.
Det der skal til, er ganske simpelt at øge vores konkurrenceevne. Den er nemlig blevet forringet i de sidste 5-7 år, hvor vores omkostningsniveau er steget 35% mere end Tysklands. Som følge heraf er vores vækst nu lavere end Tysklands.
Så opskriften på vækst er simpel: Løn- og pristilbageholdenhed. Egentlig er det jo også mærkeligt, hvis vi år for år forventer højere løn for den samme arbejdsindsats. Det er jo netop opskriften på inflation.
Men desværre er det tilsyneladende også fagbossernes eksistensberettigelse i deres egen opfattelse. De burde hellere koncentrere sig om deres vigtigste opgave i dag, nemlig at forsvare de enkelte medlemmer i tilfælde af problemer, og at højne uddannelsesniveauet. Det sidste er den eneste vej til højere realløn.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar