OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

fredag den 14. januar 2011

DF, velfærdsstaten og de borgerlige

Mange borgerlige har fra starten fnyst af Dansk Folkeparti på grund af vores holdning til velfærdsstaten, en holdning, som tilhængere af V og K anser for alt for Socialdemokratisk og dermed ikke borgerlig. Især vækker det harme, at DF regelmæssigt har benyttet Finanslovsforhandlingerne til at presse et par mærkesager igennem, der medførte nye sociale udgifter – ældrechecken er det kendteste eksempel.

Efter min definition er den borgerlige holdning, at enhver skal have, hvad han har gjort sig fortjent til.
Den socialistiske holdning er, at enhver skal have, hvad han har brug for.

Meningen med ældrechecken og i endnu mere udpræget grad efterlønnen er, at de gives til personer efter et langt og ofte slidsomt arbejdsliv – ældrechecken kun til personer, der ikke har større formue.
Dette kan vel med lidt god vilje siges at være mere borgerligt end socialistisk.
Socialistisk er derimod de grundlæggende tanker bag bistandsloven fra 1976, hvor alle der opholder sig inden for landets grænser, skal have alt hvad de har brug for. De skal helst arbejde også, men der bliver tilsyneladende ikke lagt særligt pres på. Dette er socialdemokraternes hjerteblod…

Sådan har det ikke altid været. Henrik Gade Jensen minder os i sin blog hos JyllandsPosten om, at:
I Socialdemokratiets partiprogram fra 1913 står der som punkt 15 af 18: ”Offentlig vederlagsfri Sygepleje. Human Omsorg for Syge, Gamle og Arbejdsudygtige ved Staten. Forsikring mod Arbejdsløshed. ”
Socialdemokraterne gik ikke ind for storstilet kollektiv forsørgelse som efterløn og kontanthjælp. De ægte svage, som skulle hjælpes, blev præciseret: syge, gamle og uarbejdsdygtige. Og så skulle man forsikre sig mod arbejdsløshed.
I dag ville Socialdemokratiets program fra 1913 ligge kilometer til højre for den politiske konsensus: ”Arbejdet er Kilden til al Værdi, og Arbejdets udbytte bør tilfalde dem, som arbejder”. Ja, sådan lyder første sætning i 1913. Hvilken provokation! Dem, der arbejder, skal have frugten af arbejdet. Hvad med alle dem, der ikke arbejder?
Så stort set kan man sige, som ofte er gjort, at DF er tæt på at være Socialdemokratiet Classic på mange områder, fra før verden gik af lave (det vil sige 1968).

Men dengang, i 1913, havde Socialdemokratiet også værdipolitiske holdninger, der må kaldes borgerlige: Gør din pligt og kræv din ret, som det hed. I skolen, på arbejdspladsen, i forsvaret, i alle forhold.

Så borgerlige vælgere bør have let ved at acceptere Dansk Folkeparti som partner.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar