OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

tirsdag den 19. juli 2011

Grænsetoldkontrollen og EU-kommissionen

Dansk Folkeparti har nu fået indført en vis genetablering af grænsetoldkontrollen, og EU-Kommissionen har haft et hold embedsmænd heroppe for at se, hvad det hele går ud på. Desværre var der kun svenske grænsetoldere på arbejde den dag, men mere vil følge.

Indtil da meddeler Kommissionen, at den ikke har set nogen begrundelse i form af stigende udenlandsk kriminalitet for det danske skridt. Det kunne være interessant at få oplyst, hvilke data Kommissionen henviser til. Min opfattelse er, at hvis man sammenligner kriminalitetsmønsteret fra årene før Schengen, og de østeuropæiske landes optagelse i EU, dvs. sen-90’erne, med de seneste år, er der sket en væsentlig stigning i udlændinges kriminalitet i Danmark. Denne stigning kommer delvis fra flygtninge og indvandrere, men den kommer også fra andre udlændinge.

Grænsetoldkontrollen er et forsøg på at bekæmpe denne grænseoverskridende kriminalitet. Det er naturligvis ikke et forsøg på at hindre den frie bevægelighed af (almindelige) mennesker og varer over grænserne.

Kloge hoveder siger, at denne kriminalitetsbekæmpelse hellere skulle finde sted ved politiindsats i baglandet og ved internationalt samarbejde. Jamen, begge dele har da eksisteret i alle årene, og alligevel er kriminaliteten steget. Hvorfor ikke prøve noget nyt og se, om det hjælper?


Ingen kommentarer:

Send en kommentar