OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

tirsdag den 19. juli 2011

Værnepligt og kampagner

Berlingske har valgt at blive en rigtig kampagneavis. På forsiden står ikke længere døgnets seneste nyheder fra ind- og udland. Nu er den øverste halvdel besat med et foto, og den nederste med en artikel i en serie – en kampagne. Det værste, bladet har budt sine læsere, var den årelange kampagne for at få løsladt politimorderen Palle Sørensen før tid. Der har dog også været mere relevante kampagner, f.eks. om politireformen eller i disse dage ventetiden på skadestuerne. Nyheder finder man så længere inde i avisen.

Lige nu kører bladet en mini-kampagne mod værnepligten – et emne, bladet ofte før har dyrket. Af vinklingen fremgår det, at bladet ønsker den afskaffet. Hvorfor har en avis egentlig egne synspunkter i reportagen? Skal de ikke kun findes på lederplads?

Nå, men ikke overraskende bringer bladet en lang udtalelse fra de radikales forsvarsordfører, Niels Helveg Petersen. Han går også ind for værnepligtens afskaffelse, bl.a. med henvisning til de opgaver, forsvaret har nu og i fremtiden. De radikale mener nemlig – ligesom en del andre på bjerget – at forsvaret af Danmarks territorium er et overstået kapitel, nu drejer det sig om at udbrede vores opfattelse af demokrati i fjerne lande, om nødvendigt med våbenmagt.

Det er forfærdeligt, hvis dette også er regeringens opfattelse. Ingen ved, hvad fremtiden bringer, men alle ved, at magttomrum har det med at blive udfyldt – af nogen. Det er absolut ikke rettidig omhu at afskaffe magten til at kontrollere sit eget territorium.

Dertil kommer den lille krølle, at forsvaret igen skal skæres i budgettet, denne gang 2 milliarder. Det passer naturligvis de radikale og andre fint. De har vist ikke gjort sig klart, at deres U-lands-militærkampagner er mindst lige så dyre som at opretholde et beredskab hjemme. Og der er snart ikke mere hjemligt militær at skære i for at skaffe besparelser.

Men de radikale har altid haft argumenterne klar: Under den kolde krig skulle vi nedruste for at fremme afspændingen, efter den kolde krig skulle vi nedruste, fordi truslen var væk – uanset hvad, altid nedruste!

Hvorfor har de radikale og venstrefløjen denne religiøse modvilje mod dansk militær? Det er jo dog blot den lovlige øvrigheds ultimative argument i styret af landet, og alt foregår lovmæssigt? Forklaringen må søges helt tilbage i provisorietiden, hvor militæret var et konservativt godsejerprojekt. Men hallo, vi har haft systemskiftet i 1905! Forsvaret er i dag hele samfundets projekt!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar