OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

fredag den 20. juli 2012

Et spørgsmål om CO2


EU-kommissionen har lige fremsat forslag om nye nedsættelser af de tilladte grænser for CO2-udledning fra nye biler. Bilindustrien mener nok, at den kan nå disse mål, selvom tidsfristen er sat for kort.

Set fra et neutralt synspunkt kan det være fornuftigt nok at begrænse brændstofforbruget, da klodens ressourcer af olie m.v. er begrænsede. Det er dog ikke hovedbegrundelsen for EU's tiltag. Det drejer sig om at reducere CO2-udledningen, der påstås at være årsag til global temperaturstigning med deraf følgende katastrofale konsekvenser.

Nu har mange, også kvalificerede videnskabsmænd, sat spørgsmålstegn ved den påståede årsagssammenhæng mellem CO2 og global temperaturstigning. Jeg har et helt kontant spørgsmål, baseret på almindelig snusfornuft:

Når man fyrer med brænde, frigøres CO2 fra træet. Denne CO2 svarer til den, der blev taget fra atmosfæren, da træet voksede. Derfor er træfyring CO2-neutralt. Men det er jo præcis det samme, der sker, når vi afbrænder olie, kul og gas! Disse fossile brændsler er jo dannet af plantedele i kultiden. Før de blev dannet, svævede deres CO2 jo rundt i atmosfæren, og dengang gik det da meget godt med liv på jorden? Fossil brændselsfyring svarer til træfyring, blot med nogle millioner år mellem plantevækst og afbrænding. Derfor kan det vel ikke være så slemt?

Men i så fald er hele CO2-religionen vel indholdstom? Kan det virkelig passe? Jeg vil gerne belæres, hvis ovenstående ræsonnement er forkert!

2 kommentarer:

  1. Så simpelt er det ikke:
    http://transitionculture.org/2008/05/19/is-burning-wood-really-a-long-term-energy-descent-strategy/

    SvarSlet
  2. Nej, det her er bestemt ikke simpelt. Artiklen, du henviser til, vedrører vist kun fyring med (rigtigt) træ - mit spørgsmål drejer sig mere om hele det fossile område. At alt det olie og kul, der i dag er i jorden, indeholder C fra CO2, der engang blev taget ud af jordens atmosfære.

    SvarSlet