OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

tirsdag den 15. marts 2011

Økonomisk vækst – hvordan

Der er to måder at opnå økonomisk vækst på:

Dels ved at få flere hænder i arbejde. Og dels ved at arbejde mere effektivt.

Først flere hænder. Det drejer sig i Danmark om at nedbringe arbejdsløsheden, idet erhvervsfrekvensen – især kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet – næppe kan blive højere. Desuden drejer det sig om at udskyde pensioneringsalderen, og måske også om at arbejde flere timer pr. år.

Hvad kan staten gøre for at få flere hænder i arbejde? I disse år drejer det sig ikke om at øge udbuddet – der er jo arbejdsløshed, alene derfor var S-SFs arbejd 12 minutter mere-plan meningsløs – det drejer sig om at øge efterspørgslen. Det kan staten selvfølgelig gøre blot ved at øge sine udgifter, og Danmark har da også i disse efter-krise-år et stort underskud på statsbudgettet. Men i verdens højest beskattede land er det ikke en farbar vej at fortsætte ad dette spor. Desuden viser erfaringen, at de lande, der har den største offentlige sektor, ikke er de mest succesrige. Den hedengangne socialistiske blok er det bedste eksempel.

Det, som staten kan gøre, er at lægge forholdene tilrette, så markedskræfterne kan skabe væksten. D.v.s. gøre de administrative rammer så hensigtsmæssige som muligt, sikre en god infrastruktur, og også gerne sænke skattetrykket mod samtidig sænkning af udgifterne. Ingen nemme snuptagsløsninger, men konstant seriøst arbejde.

Hvad så med vækst gennem effektivitet? Her drejer det sig dels om at øge arbejdskraftens kvalifikationer, dels om at forbedre og forøge kapitalapparatet. Vedr. arbejdskraften spiller hele uddannelsessektoren en afgørende rolle, og en forbedring her må være en kerneopgave for regeringen. Hvad der konkret kan gøres, må udredes af de tusinder af fagfolk, der arbejder i sektoren.

Hvad kapitalapparatet angår, skal regeringen også her lægge forholdene til rette, så de er fremmende for produktive investeringer. Det er også sket i alle årene – det skal blot fortsættes.

Regeringen skal forme rammerne, men den skal jo ikke leve det danske folks liv – det skal vi selv nok finde ud af, også erhvervslivet.Ingen kommentarer:

Send en kommentar