OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

tirsdag den 29. marts 2011

Mit valgmanifest 2011

Anledningen til, at jeg oprettede denne blog/hjemmeside, var, at jeg blev opstillet til Folketinget. Derfor er det vel passende, at jeg her bringer mit "valgmanifest" - d.v.s. den personlige tekst til min valgbrochure. Jeg skrev den i december 2010, idet ingen jo vidste, hvornår valget kom, men indholdet skulle jo gerne have en vis holdbarhed. Det lyder således:

"Check her, om ikke du er enig i dette:    

  • Ja til behersket indvandring, der gavner Danmark. Men nej tak til ukontrolleret folkevandring, der skaber parallelsamfund og ghettoer. VKOs pointsystem er et middel til dette.

  • Skolen skal lægge mere vægt på at give eleverne kundskaber, de kan bruge hele livet, og mindre modepædagogik. Tværfaglighed medfører lavere faglighed. Trods alle gode hensigter taber skolen i dag de svageste elever.

  • EU’s opgave bør være samarbejdet mellem nationerne, ikke at styre landenes indre forhold. EU er ved at udvikle sig til en topstyret superstat, der blander sig i alt. Det må stoppe. EU skal ikke udviske Europas mangfoldighed.

  • De offentlige udgifter har aldrig været højere, så VKOs besparelser har ikke været skrappe. Men udgiftsstigningen må standses ved at bremse den stadige forhøjelse af standarderne for den offentlige service.

I de gode år under VKO har staten sparet op, og nu under krisen pumper den midlertidigt penge ud for at styrke beskæftigelsen. Derfor er Danmark er kommet bedre igennem krisen end mange andre lande.

Så det går ganske godt, men kursen skal holdes – uden misvisning.

Er du enig? Så er dit bedste valg

Gunnar Biering / Dansk Folkeparti"

De øvrige poster på denne blog skal så underbygge og uddybe denne tekst.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar