OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

tirsdag den 13. september 2011

Rød skattelogik

Valgkampen går nu mod finalen, og man oplever forventelige episoder: Regeringen beregner de samlede meromkostninger for statskassen ved Rød bloks planer og dividerer dem ud på den gennemsnitlige familie. Det giver ca. 20.000 kr. om året i øgede skatter og afgifter, 27.000 hvis de 12 minutters merarbejde ikke effektueres. Nej, sådan kan man ikke regne, svarer Rød blok, for de offentlige merudgifter anvendes jo til gavn for borgerne, f.eks. til at nedsætte billetpriserne i den kollektive trafik. Derfor er der alt i alt slet ikke tale om en skatteforhøjelse.
Hertil må man sige, at hver en krone, som staten opkræver i skatter og afgifter, anvendes til borgernes gavn, enten som overførselsindkomster eller til at aflønne dem, der producerer offentlige ydelser. Efter rød logik har vi så slet ikke noget skattetryk overhovedet?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar