OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

torsdag den 16. februar 2012

Vi var engang en kulturnation

Nu har vi alvorlige problemer med uddannelsesniveauet. Ifølge Weekendavisen har en tysk professor, der var hentet til Aarhus Universitet for at undervise i musikvidenskab, oplevet, at flere af de studerende havde et ”grundlæggende ukendskab til enhver form for klassisk repertoire og musikhistorie”. Lignende historier er hørt fra mange andre fakulteter på alle højere læreanstalter.
Dette refererer Berlingske med bekymring. Men nogle sider længere henne i samme avis meddeles, at ”Iran har sprunget bomber”. Og en journalist beretter, at Barbie-dukken blev ”haglet ned” – vel en kombination af ”blive heglet igennem” og ”kritikken haglede ned”.  Samme journalist taler om ”militærracistiske ærinder”. Alt sammen ubehjælpsomt sprog eller direkte fejlagtigt og forvirrende.
Ovennævnte er blot dagens tilfældige pluk af tegn på vor tids tab af viden og færdigheder, som jeg vil tilskrive 68-modebølgen og dens eftervirkninger. Både et vidnesbyrd om studenternes beskedne kundskaber, og et tegn på, at selv journalister, der har sproget som deres værktøj, ikke skriver et godt dansk, fordi de har læst og skrevet for lidt og for dårligt i deres skolegang og senere uddannelsesforløb, og vel også i deres fritid.
Det holder simpelt hen ikke, hvis vi vil bevare vores status som et veluddannet, velstående folk. Skolen og den øvrige uddannelsessektor må tilbage til før 1968. Der må igen lægges vægt på kundskaber og færdigheder, snarere end på modetiltag og ”holdningsbearbejdning”. Den tidligere statsminister Fogh Rasmussen var inde på det, men i stedet for at lade handling følge på ord, indførte VK-regeringen den af de radikale udtænkte gymnasiereform i 2005, der gav kundskabsformidlingen i skolesystemet endnu en torpedo under vandlinien.
Det er svært at ændre undervisnings-supertankerens 1968-kurs, men hvis man ikke engang drejer på rattet, sker der i hvert fald ikke noget! Husk det efter næste valg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar