OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

fredag den 3. december 2010

Hvad er danskhed?

                                                                                                                          
Vi får af og til et polemisk spørgsmål om, hvad danskhed er. Vores svar skal så bruges som boksebold af de kulturradikale, som ønsker at konkludere, at vi er alle ens osv.

Min definition af danskhed: Der er næppe mange karaktertræk, der er typisk og udelukkende danske. Vi er som de andre nordvesteuropæere. Måske kan man sige, at vi er særlig demokratisk indstillede. Vi snobber ikke opad og sparker ikke nedad. Desuden fremhæver mange udlændinge begrebet ”hygge”, altså bevidst livskvalitet.
Men en ting er specielt for os: Vi er en afgrænset, stadig ret homogen stamme blandt mange andre germanske stammer i Europa, og vi bor på et velkendt landområde, opkaldt efter os. Vi har vores fælles historie, og vi har endda vores eget stammesprog.

Det er min definition på danskhed.

Danskhed er altså ikke et sæt særlige egenskaber. Det er et tilhørsforhold. Som Grundtvig siger: ”Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil.” Så vi optager nye medlemmer i kontrolleret omfang.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar