OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

fredag den 10. december 2010

S-SFs kritik af VKOs økonomiske politik

S-SF beskylder regeringen og dens støtteparti, Dansk Folkeparti, både for at have soldet opsvinget bort ved at give ufinansierede skattelettelser til de rige, altså brugt for mange penge - og for at kvæle opsvinget med sine besparelser, altså bruge for få penge. Det kan man da kalde en helgardering, men begge dele er forkert.

I de gode år fra 2001 til 2008 soldede regeringen aldeles ikke. Der var et stort overskud på statens finanser, og derfor blev statsgælden høvlet kraftigt ned. At de offentlige udgifter i disse år steg for meget, er en anden sag. Det er vist ikke det, S-SF sigter til med ordet ”solde”.

Skattelettelserne de seneste år har især bestået i at afskaffe mellemskatten, altså ikke kun for de rige. Og det er nu engang svært at give skattelettelser også til dem, der ikke betaler skat.

 Efter finanskrisen er statens overskud vendt til et underskud på ca. 80 milliarder i 2010 og formentlig 60 mia. i 2011. Dette er efter de meget omtalte besparelser. En sådan udpumpning af penge er det modsatte af at kvæle opsvinget, det er tværtimod at stimulere det.

De økonomiske nøgletal er da også så gode, som de kan være i en krisetid. Der er absolut ikke brug for S-SFs planer om skatteforhøjelser, øgede offentlige udgifter og hvad planen ellers består af for tiden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar